Εταιρικά Νέα

Παιδικά εκπαιδευτικά παιχνίδια νέα πρότυπα, το ακολουθήσαμε αυστηρά!

2021-01-08

Το νέο πρότυπο ασφάλειας παιχνιδιών ενισχύει τη ρύθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας των παιχνιδιών που πωλούνται στην Κίνα. Το πρότυπο εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 1.2016.


Στο παρελθόνδεκαετία, η Κίνα έχει εκδώσει περισσότερα από δώδεκα πρότυπα παιχνιδιών, που καλύπτουν όλους τους τύπους παιχνιδιών. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων πρέπεινα τηρείτε αυστηρά τα εθνικά πρότυπα, με βάση τον έντονο ανταγωνισμό στο εμπόριο εισαγωγών και εξαγωγών.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή στο νέο εθνικό πρότυπο για παιχνίδια είναι η αύξηση του περιεχομένου του πλαστικοποιητή στα παιχνίδια. Παρόλο που δεν είναι κάθε παιχνίδι περιέχει πλαστικοποιητή, αλλά γενικά, μερικά από τα μαλακότερα παιχνίδια είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και αυτό το είδος παιχνιδιού μπορεί να περιέχει πλαστικοποιητή. Εάν ο πλαστικοποιητής στο παιχνίδι υπερβαίνει το κανονικό, μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητη βλάβη στο παιδί.
Η Sentu θα τηρήσει αυστηρά τα νέα εθνικά πρότυπα που εκδίδονται από τη Γενική Διοίκηση της Εποπτείας Ποιότητας, της Επιθεώρησης και της Καραντίνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Εθνικής Επιτροπής Προτύπων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών, παιδικών παιχνιδιών που φέρνει κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών.